ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי שיקומי וחינוכי, הנמנה על קבוצת מקצועות הבריאות, המסייע לאנשים להגיע לעצמאות בכל היבטי חייהם. גישה זו משמשת גם עבור ילדים עם עיכובים התפתחותיים שונים בפיתוח ורכישת כלים ומיומנויות לתפקוד בחיים על מנת שיהיו עצמאיים ויתפתחו בצורה תקינה. חשיבות הריפוי בעיסוק רבה לשם השגת תפקוד ותחושת השייכות והרווחה החברתית של הילד. 

הריפוי בעיסוק מהווה חלק חשוב גם בתוכנית הטיפול בילדים. לצורך כך, מרפאים בעיסוק מרחיבים את היכולות אותם הם מפתחים במסגרת עבודתם, כך שהם יכללו התמחות בכישורים חברתיים, עיבוד תחושתי, עצמאות בחיי היום יום, התארגנות מוטורית והתאמות וכן גישות למרחב הגן.

מרחב העשייה המקצועית מתקיים בכל מקום שבו אנשים חיים פועלים, כאשר העיסוק האנושי על כל מרכיביו מהווה מוקד מרכזי וייחודי המנחה את העשייה המקצועית. מטרת התערבות בריפוי בעיסוק במסגרות החינוכיות  היא לעודד ילדים להשתתף, להיות מעורבים, ולקחת חלק בעיסוקים משמעותיים, בפעילויות ובתפקידים שונים בסביבתם החינוכית ובסביבת ביתם.

תפקידם המרכזי של מרפאים בעיסוק בגן התקשורת בעבודה עם ילדים על הרצף האוטיסטי הינה לסייע לילד להיות מעורב, שותף ופעיל בעיסוקים בעלי משמעות עבורו ועבור משפחתו ולאפשר השתתפות ברמה הגבוהה ביותר בחיי היום יום שלו. המקצוע נוגע בכל סביבות החיים של הילד ומשפחתו ומטרתו לקדם רווחה, בריאות ואיכות חיים מיטבית.


כיצד מתבצע הטיפול בריפוי בעיסוק? 

מטרת הטיפול בגן היא לקדם עצמאות באכילה, התלבשות, משחק, למידה, אוטונומיה, פנאי והשתתפות חברתית. תהליך ההערכה הראשוני בתחום הריפוי ועיסוק מהווה בסיס לתהליך ההתערבות ומתמקד בזיהוי ובהגדרת סדרי העדיפויות של הילד וכן בגורמים המאפשרים או המעכבים את תפקודו ואת השתתפותו הפעילה בתחומי העיסוק השונים.

הפעילויות הספציפיות של שיטות הטיפול המתקדמות מותאמות כחלק מתוכנית הטיפולית האישית לרמת ההתפתחות של הילד, וכוללות טיפול קבוצתי לפי שיקול דעתם המקצועי של המרפאה בעיסוק והמדריכה המקצועית. 

תרגילי ריפוי בעיסוק בתחום הגיל הרך מתמקדים בפיתוח כישורים אשר מעודדים עצמאות בפעילויות יומיומיות, כשהמטרה היא לסייע לילד להגיב למידע המתקבל דרך חושיו השונים. הטיפול יכול לכלול תנועה, צביעה, משחקים ומכלול שלם של פעילויות במטרה לסייע לילד לשפר את יכולותיו המוטוריות והמשחקיות.

הטיפול בריפוי בעיסוק נעשה בשיתוף פעולה עם הילד והוריו ולעיתים מעגלים חברתיים נוספים הסובבים אותו, על מנת לזהות את הצרכים האישיים באופן הטוב ביותר ומתוך התייחסות לצרכיו בקביעת המטרות, יעדי הטיפול ואופן השגתם, כולל שיטות להרגעת הילד.

את הטיפולים מעבירים מרפאים בעיסוק בעלי ניסיון והכשרה מתאימים. מרפא בעיסוק יאפשר לילד לפתח מיומנויות חברתיות, מיומנויות משחק ויכולות למידה התואמות את גילו, כולל מעבר של תקשורת בין אנשים או ילדים שונים. המטפלת תסייע להשיג ולשמר את היכולת לביצוע מטלות יומיומיות כגון לבוש, אכילה, או משחק עם ילדים אחרים. בנוסף, המרפאים בעיסוק מיומנים בעזרה לילדים בהתגברות על מגוון רחב של קשיים גופניים, התפתחותיים והתנהגותיים נוספים כגון ליקויי כתיבה, שימוש במחשב, ובהתאמת ציוד ואביזרי עזר.


נועם מערכות, נועם מערכות טיפול, נועם מערכות טיפול וחינוך, ריפוי בעיסוק, ילדים עם עיכובים התפתחותיים, שמרית בן טור, פיתוח כלים, עצמאות, רווחה חברתית. תוכנית טיפול, התארגנות מוטורית, גני תקשורת, טב"ם, טיפול בריאותי מקדם, גני תקשורת, אוטיזם, ילדים אוטיסטים, על הרצף
logo בניית אתרים