קלינאות תקשורת

מקצוע קלינאות התקשורת עוסק במיפוי של כלל מרכיבי התקשורת השפה, בשלביה השונים, כולל התפתחות הדיבור, המשחק והחשיבה החברתית ומתוך כך נבנית תוכנית הטיפול והשיקום הפרטנית לכל ילד, תוך ייעוץ לגביי הקשיים הייחודיים שעוברים הילדים. 

מטרת תוכנית הטיפול שלנו היא להביא לשיפור התקשורת של הילד ושל הסביבה עם הילד, הבנת והבעת השפה או שיבושי היגוי - באופן מילולי ולא מילולי - בהתאם לצורך ההתפתחותי של הילד. כל זאת על מנת שיפתח את יכולותיו לבטא את צרכיו ורצונותיו, וכן לשם הכנת התשתית לרכישת יכולות מתקדמות, למשל בתחום הקריאה, הכתיבה והלמידה.


כיצד מתבצע הטיפול בקלינאות תקשורת? 

בשלב הראשון, תפקיד הקלינאי/ת הוא להעריך את פוטנציאל התקשורת של הילד. מהן יכולותיו, והאם הוא מובן? מה הסיבה לקושי (למשל, האם עקב רגישות, או עקב בעיה בבליעה)? איזה מחוות הוא מבצע, ומה יכולה להיות התקשורת האפקטיבית ביותר עבורו? 

על כן הטיפול של קלינאי/ת התקשורת ייעשה בשיתוף סביבתו הטבעית של הילד, ובשיתוף הצוות החינוכי ועוסק בשלושת מרכיבי השפה: צורה, משמעות השפה והשימוש בה, כולם יחד משפיעים על יכולות הלמידה של הילד ועל התקשורת המילולית שלו עם הסביבה. הטיפול מתמקד לא רק ביכולת הדיבור של הילד, אלא גם בפיתוח דיבור ספונטאני, יצירתי ותקשורתי. 

במקרים של יכולת דיבור מצומצמת, תחום התקשורת לא מתמקד בדיבור מילולי בלבד, אלא גם בתקשורת הלא-מילולית באמצעות סימני ידיים, תמונות, אפליקציות וכלים נוספים. תוכנית טיפול יכולה להתמקד למשל בשיפור הטונים והמנעד הנכון לתקשורת ובשיפור שפת הגוף של הילד, או במקרה אחר יכולה להתמקד בשיפור קריאת המצב החברתית.

אחד הסממנים המשמעותיים בקרב ילדים המצויים על הספקטרום הוא הקושי בהתפתחות התקשורת, השפה והדיבור, כולל יכולות לא מילוליות כגון שפת גוף, קשר עין וכו'.


נועם מערכות, נועם מערכות טיפול, נועם מערכות טיפול וחינוך, קלינאות תקשורת, שפה, היגוי, קריאה, כתיבה, למידה, יכולת דיבור, ילדים עם עיכובים התפתחותיים, שמרית בן טור, פיתוח כלים, עצמאות, רווחה חברתית. תוכנית טיפול, התארגנות מוטורית, גני תקשורת, טב"ם, טיפול בריאותי מקדם, גני תקשורת, אוטיזם, ילדים אוטיסטים, על הרצף
logo בניית אתרים